NÖRAL TERAPİ UYGULAMALARI VE AĞRI TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Merhabalar,öncelikli olarak sizlere nöral terapiden bahsedeceğim.

Nöral terapi,Tan

Hastaların tanımlamalarında dikkat edilen noktalar

***Faset eklem blok,(medial veya lateral), 2 den fazla sinir tutulumunun olduğu olgularda yüzeyel ağrı ile derin ağrının ayırt edilmesi için gerekirse 4 seviyeye kadar yapılabiliyor.

**-Sinir blok, (Nerve blok),daha ciddi derin ağrılarda,belfıtığında,daralmalarda ve kaymalarda kullanıyoruz.

***Süral blok, bu yöntem daha çok siyatik sinirin bacaktaki dağılım alanına ait ağrıların gidrilmesinde uygulanmaktadır. Bel fıtığı hastalarında bazen yalnızca ayaktan uygulanan süral blok yöntemleri yeterli olmaktadır.

BU YÖNTEMLERİN UYGULAMA ALANLARI.

NÖRAL TERAPİ,**YAYGIN BOYUN,SIRT,BEL AĞRILARI,B OYUN DÜZLEŞMELERİ,TENDONLARA İLİŞKİN AĞRILAR VE DİZ VE OMUZ EKLEM İLE SEBEBİ BULUNAMAYAN TÜM AĞRILARIDIR.

**(MENİSKUS YIRTIKlARINA AİT AĞRILARDA,AĞRININ GİDERİLMESİNİ SAĞLAYIP EKLEMİN GÜÇLENMESİ İLE İLGİLİ EGZERSİZİN daha kolay yapılmasına izin vererek, HAREKET  KOLAYLIĞINI HIZLANDIRMAKTADIR. Hastalara aynı zamanda kıkırdağın yapılanmasını hızlandıran ağızdan alınan ve enjeksiyon şeklinde kalçadan uygulanan ilaçlar ile bir süre menteşeli dizlikler verilmektedir.NÖRAL TERAPİNİN DİZ HASTALARINDA UYGULANIM VE SONUÇLARI İLE İLGİLİ 2011 NİSAN AYINDA MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİNİN DÜNYA TOPLANTISINDA SUNUMLAR YAPILACAKTIR..

***Uygulanan bu yöntemler hiç bir risk teşkil etmez,tedavilerde ağrı dallarının dondurulup, sinirdeki ödemin azaltılması ön planda tutulmaktadır.Büyük bel fıtıklarında ise fıtığın etrafında ödemin artışını sağlayan su tutan makrofajların su tutması durdurulmaya çalışılmaktadır.Fıtıklar yaklaşık 1 yıl içinde %20 ile 80 arasında küçülmektedir.Bu tedavi yöntemi ile ilgili bir çok ülkede konferans verdim.A NOVEL COMBİNATİON OF FACET JOİNT BLOCK AND SURAL BLOCK COMBİNATİON AT LOW BACK PAİN AND SCİATİCA.

***Bu yöntemlerin hiç birisi, son zamanlarda popüler gibi görünen ozon tedavisi gibi veya lazer gibi sakıncalı değildir.Ozon gazı yanıcıdır.hem ozon hemde lazer uygulamalarında sinirdeki hasardan korunmayı engelleyecek operasyon sırasında uygulanması gereken monitorizasyon sistemleri kullanılmamaktadır.(intra operatif EMG monitorizasyon sistemleri.)

LÜTFEN KENDİNİZE PLANLANAN BİR GİRİŞİMDE EMG MONİTORİZASYON SİSTEMLERİNİN KULLANILIP KULLANILMADIĞINI SORUNUZ.

ımlaması iyileşme için sinir sistemine etki edilmesi anlamında kullanılmaktadır. Nöral terapi, otonom sinir sistemi üzerinde düzenleyici ve uyarıcı etki yaparak iyileşmeyi sağlamaktadır. Bizler nöral terapiyi vücut ağrı haritalarına göre uygulamaktayız. EĞER AĞRIYAN NOKTALARIN SİNİR DAĞILIMI TESPİT EDİLEMİYORSA SKOPİ ALTINA TEKRAR HARİTALANMA YAPILMAKTADIR.HASTALARIN MRI FİLMLERİNDEKİ FITIK VEYA SORUN GÖRÜNEN YERLERİNE GÖRE DEĞİL,HASTALARIN BELİRTDİKLERİ AĞRI NOKTALARINA GÖRE TEDAVİ SEÇİLMEKTEDİR.BİZLER MRI DEĞİL AĞRIYAN YERLERİNİZİ BULUYORUZ.

 


  • E-Bülten

  • Hava Durumu

  • Döviz

    1 $ = 4,81 TL
    1 € = 5,59 TL
    6781150 Ziyaretçi