Ameliyatsız Tedavi

Lütfen Ameliyatsız tedavi ile ilgili sunumu görmek için Tıklayınız , (Fıtığın enjeksiyon öncesi ve sonrası görüntüleri görünmektedir.)

 

Lomber faset eklem enjeksiyon ve sural blok birlikteliği ile oluşturulan yeni kokteyl kombinasyonun bel ağrısı ve siyatik ağrısında kullanımı.

Merhabalar,

**Unutmayalım ki, bel veya boyunda ki her fıtık ağrı yapmaz, bir çok fıtığı olduğu halde ağrısı olmayan bir çok hasta vardır. MRI filmlerine bakarak ameliyat edelim kararı yanlıştır.Ağrının kaynağının neden olduğunu bulmak ana hedef olmalıdır. Hastanın elle muayene ile tek tek ağrı yerinin bulunup tedavi planının buna göre seçilmesi ana hedeftir. Bir ağrı muayenesinde süre 40-50 dk arasında değişmektedir.

*Bel fıtığından ameliyat edilip ağrısı geçmeyen hastalarda,

1.Kalça eklem hastalıkları,

2.kuyruk kemiği hastalıkları,

3.Siyatik sinir bası hastalıkları,

4.Diz hastalıkları (gonartroz,pes anserinus bursiti, meniskus yırtıkları,vs)

5.Ayak bilek hastalıkları vs

6.Sinir tuzaklanma sendromları

7.Ayak hastalıkları( taban çökmeleri, içe basma ve dışa basma sorunları)

*Boyun fıtığından ameliyat edilip geçmeyen hastalarda

1.Stres ağrıları, boyun düzleşme sendromları,

2.omuz eklem hastalıkları,omuz bağ yırtıkları vs

3.sinir tuzaklanma ağrıları

Ulnar,median,radial sinir vs

4.Kasların eklemlerle bağlanma noktalarının gerginlik ağrıları tespit edilir.

5.Dirsek çevresi ağrılar,( medial ve lateral epikondylit vs).

………………………………………………………………………………

**Ameliyatsız tedavi yöntemleri başlığı altında sizlere pek çok

ülkede verdiğim konfreranslardan seçtiğim püf noktaları ve çalışmanın özetini sizlerle paylaşmak istiyorum.

YAZININ SONUNDA YER ALAN SLAYTLARDA ENJEKSİYON ÖNCESİ VE ENJEKSİYON SONRASI GÖRÜNTÜLER KARŞILAŞTIRILIP FARKLILIKLAR VE FITIK KÜÇÜLME ORANLARI NET GÖRÜLEBİLİR.

**Bilmeliyiz ki belimizde ki her rahatsızlık bel fıtığı, kayma -spondilolistezis, daralma-foraminal stenoz mutlaka ağrı yapıyor veya illa da ameliyat gerekecek diye bir kaide yoktur. KENDİLERİNE CHECK UP veya,BAŞKA BÖLGE AĞRILARI NEDENİ İLE MRI ÇEKTİREN BİR ÇOK HASTADA HİÇ BULGU VERMEYEN BİRÇOK FITIK tipinde ve HATTA PATLAK (Ekstrüde) FITIKLAR bile TESPİT EDİLMEKTEDİR. Hastaların çoğu kötü görünen fıtıkları nedeni ile ameliyat edilmeleri konusunda öneriler aldığını belirtir. Felç olurum diye korkar, oysa ki gerçek böyle değildir. HİÇ BİR BULGU VERMEYEN FITIĞIN AMELİYAT EDİLMESİ GEREKMEZ.

**BAZEN İSE KÜÇÜK FITIKLARI OLUP AĞRILARI FAZLA OLAN HASTALAR DA VARDIR. BU HASTALARDA EĞER SİNİRİN ÜSTÜNDE Kİ EKLEM YÜZÜNDE HAREKET VARSA AĞRI GEÇMEYEBİLİR.

…………………………………………………………………….

** Hastaların başlangıçta değerlendirilerek ağrılarının nerede olduğunun netleşmesi başarının birinci anahtarı olarak kabul edilmektedir. BEL FITIĞI İLE BİRLİKTE BİR ÇOK HASTALIK OMURGANIN BALANSININ VE EĞİMİNİN BOZULMASI NEDENİ İLE BİRLİKTE SEYREDEBİLİR.(DİZ AĞRILARI,KALÇA AĞRILARI,RUHASAL GERGİNLİK AĞRILARI,OMUZ EKLEM AĞRILARI,KÜREK KEMİĞİNİN RAHATSIZLIKLARI,BÖBREK HASTALIKLARI, ROMATİZMAL HASTALIKLAR, YUMUŞAK DOKU VE EKLEM AĞRILARI GİBİ).

TEDAVİNİN AŞAMALARI ŞÖYLEDİR.

1.Ağrı haritalarına göre kişinin ağrısının nerede olduğunun bulunması önemlidir.

2.İkinci olarak ağrı dallarının üzerindeki ödemin giderilmesi

3.Sonrasında ise fıtık veya hasta alanın etrafında ödemin artıp su tutumunun artmasının durdurulması (Makrofajların neovaskülarizasyonunun engellenmesi)

TEDAVİ İLE İLGİLİ YAPTIĞIM SUNUMUN ÖZETİ KISACA ŞÖYLEDİR. BÖLÜMÜN SONUNDA YER ALAN SLAYTLARDA FITIK KAYBOLMA ORANLARI NET OLARAK GÖRÜLEBİLİR.

*Faset eklem enjeksiyonu ile birlikte sural blok kombinasyonun, orta derecede nörolojik defisit ile birlikte seyreden lomber radikülopatili hastalarda Uygulanımı öncesinde hiç tanımlanmamıştır

n Ocak 2008-Ocak 2010 Bu çalışma da faset eklem enjeksiyonu

İle birlikte süral blok kombinasyonunun lomber patolojili olgularda ki

( disk hernisi, foraminal stenoz ve spondilolistezisli) klinik etkinliği 386 hastada

değerlendirilmiştir.44 hasta bağlantı sorunu nedeni ile çalışma dışı bırakılmıştır.

Hastalar tedavi seçenekleri ve sonuçları hakkında bilgilendirilmiş olup, onam formları

imzalanmıştır.

………………………………………………………………………………………………….

Vücumuzda ki dermatomal harita görülmektedir.

Faset Eklem blok enjeksiyon görünmektedir.


Ödemin çözülmeye çalışıldığı yüzeyel ve derin ağrı dalları ile Ana sinir dallarının dağılımı görülmektedir.

SÜRAL BLOK VE AYAK SİNİRLERİNİN DAĞILIMI

SÜRAL BLOK

n İlişkili dermatomal alanda ki uyuşukluğun ( hipoestezinin) azalmasına yardımcı olur

n Diabetik ayaklar da ki batma, yanma (hiperestezinin) azalmasına yardımcı olur

n Jarett D.cain et all,Revisional peripheral nerve surgery,Clin podiatr med surg 26(2009) 11-22

n Her hangi bir patholoji (disk,stenoz,spondilolistezis) ile ilişkili diz altında yer alan bir ağrı her hangi bir blok (faset,sinir blok) eklemeden kaybolabilir ???.

FITIK NASIL KAYBOLUYOR

**İntervertebral disk hernilerinin sadece ilaç tedavisi sonrasında spontan olarak kaybolmasına ilişkin bir çok çalışma da dökümente edilmiştir.

Rezorbsiyonun, hernie nükleus pulposusun(HNP) etrafındaki dairesel tutulumla (rim enhancement) ilişkili olduğu bulunmuştur.

*****Autio RA et all,Determinants of spontaneus resorption of intervertebral disc herniation spine (phila pa1976) 2006 may 15;31(11)1247-52

**Dairesel tutulumun( rim enhancement),makrofaj infiltrasyonu ile oluşturulmuş neovaskülarize bir zone olduğu bilinmektedir. Kortikosteroidler, ve anti enflamatuar bir takım maddelerin, neovaskülarizasyonu etkileyerek disk hernisinin (HNP) spontan rezorbsiyonunda (KAYBINDA) etkin olduğu bilinmektedir.

** Pek çok araştırmacı,ekstrüde (patlak) disklerdeki neovaskülarizasyonun subligamentöz disklerden daha fazla olduğunu gözlemlemiştir. Bu yüzdendir ki ekstrüse disklerin rezorbsiyon oranları daha fazladır.

″** Olmarker et all,İnflammatogenec properties of nucleus pulposus

Spine 1995;20:665-9 ″

**Kobayashi S et all,Ultrastructural analysis on lumbar disc herniation using surgical speciments role of neovascularization and macrophages in hernias Spine(phila pa 1976) 2009 Apr1;34(7)655-57

YÖNTEM NASIL UYGULANMAKTADIR.

Skopi altında (8 kez büyütmeli, her yöne dönebilen ), Y (sinir bifurkasyonu) şekli hedef nokta olarak pediküler alanın orta kısmında bulunur. (OLGULARIN BÜYÜK KISMINDA SİNİR DAĞILIMI NET GÖRÜNMEKTEDİR.

Sural blok tüm hastalarda gerçekleştirilmiştir. Eğer gerek olursa bir veya ikinci kez sural blok yapılır. Gereken olgularda ise nöral terapi eklenebilir.

Ağrı ya neden diğer ayırt edici tanılar (piriformis sendromu, trochanteric bursitis, diz ile ilgili ağrılar, diz altında yer alan sinirlerin periferik tuzaklanması ile ilgili ilgili ağrılar,ayak bilek eklemi ve topuk ile ilgili ağrılar ayırt edilmeli, nöral terapi ile ağrının ayıt edilmesi sağlanır.

ASILAMAÇ HEDEF NOKTA OLARAK BELİRLENEN ALANA ÖDEM ÇÖZÜLMESİNİ SAĞLAYACAK İLACIN UYGULANMASI VE MAKROFAJ DENİLEN HÜCRELERİN FONKSİYONUNUN DURDURULMASIDIR.AKSİ HALDE BU TARZ İLAÇLARIN AĞIZDAN HAP OLARAK VEYA KALÇADAN İĞNE OLARAK KULLANIMI İLEDE SONUÇ ALMAK MÜMKÜN OLABİLİRDİ,

TÜM HASTALAR BİLİRKİ BU TARZ İLAÇ KULLANIMI SORUNU ÇÖZMEMEKTEDİR

ŞEKER HASTALARINDA SÜRAL BLOK UYGULANIMI

Diabetik nöropathy de ki teori, eksternal sinir kompresyonunun, aksonal kan akımını bozarak duyunun restorasyonunun engellenmesine bağlıdır.

** Dellon AL.Diabetic neuropathy:review ofsurgical approach to restore sensation, relive pain and prevent ulceratin and amputation .

Foot Ankle 2004;25 (10):249-55

Lütfen Ameliyatsız tedavi ile ilgili sunumu görmek için Tıklayınız , (Fıtığın enjeksiyon öncesi ve sonrası görüntüleri görünmektedir.)

  • E-Bülten

  • Hava Durumu

  • Döviz

    1 $ = 4,82 TL
    1 € = 5,61 TL
    6841833 Ziyaretçi